Výroční členská schůze
22.4.2017
Zoo Hluboká.

Do zasedací místnosti Zoo Ohrada se sjelo cca 40 členů našeho klubu a po nezbytné prezentaci
začal běžet předem nahlášený program schůze.
Takže po zahájení předsedou klubu př. Zbyňkem Laubem byl přítomnými členy jednohlasně přijat
nový člen pan ing. Petr Bach.
Zprávu o činnosti za minulé období přečetl místopředseda př. Jaroslav Němec
a jednotlivé body zprávy podrobně rozebral př. Zbyněk Laube.
Finanční zprávu přenesl finanční hospodář př. Robert Lachman.
Po schválení všech přednesených zpráv se přešlo na odborné přednášky.

Ing. Tomáš Peš ze Zoo Plzeň
Cesta po Austrálii a Nové Kaledonii
Nová Kaledonie

...a na závěr se T.Peš zase vrátil alespoň krátce ke svým oblíbeným bažantům...
Paní Dagmar Laubová
Symposium a exkurse WPA v Číně


Př. Jakub Janosch
Projekt bažantů r. Polyplectron

Po skončení schůze se přešlo na společný oběd do místní restaurace
a po něm měli všichni účastníci možnost si prohlédnout

místní krásnou zoologickou zahradu. Bohužel Svatý Petr nám to nedopřál
protože naplánoval poměrně vydatný déšť a tak nezbývalo než se po cca 14. hodině
vydat k domovu.
Ale i tak věřím, že všichni účastníci odjížděli spokojeni
a tak je třeba poděkovat Zoo Ohrada za poskytnutí prostor
a př. Pepíkovi Diesnerovi za zorganizování této možnosti.


A těm členům, kteří zde nebyli a neměli k tomu vážný důvod můžu sám za sebe pouze vzkázat:

proč jste v klubu když nejste ochotni se zůčastnit jediné vrcholné klubové akce v roce?


J.Němec, místopředseda a zastupující jednatel klubu.