Řád: vrubozobí

                                                       Čeleď: Kachnovití (Anatidae)

                                                          Podčeleď:  Husy (Anserinae)

                                            Tribus: Husičky (Dendrocygnini)

                                                Rod: Husička (Dendrocygna)
 
 

    Husička vdova - Dendrocygna viduata

  Husička podzimní - Dendrocygna autumnalis

  Husička tečkovaná - Dendrocygna guttata

  Husička stromová -  Dendrocygna arborea

  Husička dvoubarvá -  Dendrocygna bicolor

  Husička drobná -  Dendrocygna eytoni

  Husička stěhovavá -  Dendrocygna arcuata

  Husička malá -  Dendrocygna javanica