Řád: vrubozobí

                                                               Čeleď: Kachnovití (Anatidae)

                                                            Podčeleď: Kachny (Anatiae)

                                             Tribus: Kachnice (Oxyurini)
 

                                Rod: Kachnice (Oxyura)
 
 

        Kachnice kaštanová -  Oxyura jamaicensis

  Kachnice malá -  Oxyura vittatanigra

                Kachnice tmavá -  Oxyura australis

  Kachnice africká -  Oxyura maccoa

  Kachnice bělohlavá -  Oxyura leucocephala

             Kachnice škrabošková- Nomonyx [Oxyura] dominica                                          Rod: Kachnice (Thalassornis)
 
 

            Kachnice bělohřbetá(bažantí) - Thalassornis leuconotus

                                         Rod: Kachnice (Biziura)
 
 

   Kachnice laločnatá -  Biziura lobata

                                        Rod: Kachnice (Heteronetta)
 
 

               Kachnice černohlavá - Heteronetta atricapilla