Aktuality.
 

Zahraniční literatura s tematikou bažantů, vodního ptactva a holoubků.
Uvedeny jsou pouze nejznámější zahraniční tituly.
Ceny (pokud jsou uvedeny) jsou vzaty z informací na internetu a jsou pouze informativní..
Některé publikace jsou již vyprodány ale je možno je sehnat z antikvariátu.
 Kontakty na firmy, které jsou schopny zařídit dovoz těchto publikací,
jsou umístěny na konci této stránky.
 


Howman, Keit
Pheasants of the world
Their breeding and management
Hancock House Publishers, 1993
ISBN 0-88839-280-X
184 stran/340 barevných fotografií
anglicky
cena: cca 70 EUR
 


Johnsgard, Paul A.
The Pheasants of the world
 Biology and Natural History
Smithsonian Institution, 1999, 2nd ed.
 ISBN 1-56098-839-8
384 stran/barevné fotografie+kresby
anglicky
cena: 67 EUR
 


Jean Delacour
The Pheasants of the World
Howell Book House
ISBN: 0904558371
395stran/barevné ilustrace
anglicky
cena: 75 US$
 


Keith C.R. Howman
Introduction to Ornamental Pheasants
ISBN: 0888393814
122 stran/ barevné fotografie
anglicky
cena: 18 US$
 


William Beebe
Pheasant Jungles
ISBN: 0906864054
268 stran/ barevné kresby
anglicky
cena: 40 US$
 
 


Raethel, Heinz-Sigurd
Hühnervögel der Welt
Natur-Verlag, 1991
 ISBN 3-89440-440-X
německy
 
 


von Boetticher, Dr. Hans
Fasanen, Pfauen, Perlhühner und andere Zierhühner
 6. überarbeitete Auflage, 1982
Verlagshaus Reutlingen Oertel + Spörer
 ISBN 3-88627-002-5
119 stran
německy
 


Loyl Stromberg
Pea Fowl Breeding and Management
ISBN: N/A
80 stran/ barevné a černobílé fotografie
anglicky
cena: 12.95 US$
 


G.E.S. Robbins
Quail
Their Breeding and Management
ISBN 0-906864-02X
108 stran/ fotografie
anglicky
cena: 30 US$
 


Dr. Leland B. Hayes
The Chinese Painted Quail (The Button Quail): Their Care & Breeding
ISBN: 0963319612
161 stran/ barevné a černobílé fotografie
anglicky
cena: 12.95 US$
 


von Boetticher, Dr. Hans
Wachteln, Rephühner, Steinhühner, Frankoline und Verwandte
2. Auflage
Verlagshaus Reutlingen Oertel + Spörer
ISBN 3-921017-58-0
německy
 


Dr. Leland B. Hayes
Upland Game Birds: Their Breeding and Care
ISBN: 0963319620
360 stran/ barevné fotografie
anglicky
cena: 29.95 US$
 
 


Gewalt, Dr. Wolfgang
 Haltung und Zucht von Park und Ziergeflügel
 2. überarbeitete Auflage
Verlagshaus Reutlingen Oertel + Spörer
 ISBN 3-88627-031-9
německy
 


Kolbe, Hartmut
Die Entenvögel der Welt
5. völlig überarb. und neugestaltete Aufl.
Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., 1999
 ISBN 3-8001-7442-1
376 stran
německy
cena: 70 EUR
 


Madge Steve; Burn Hillary
 Wassergeflügel
Parey Buchverlag, 1989
ISBN 3-490-19018-1
297 stran
německy
cena: 20 EUR
 


Steve Madge, Hillary Burn
Waterfowl : An Identification Guide
to the Ducks, Geese and Swans of the
World
Houghton Mifflin Company, 1988
ISBN 0-395-46726-8
298 stran/barevné kresby
anglicky
30 US$
 


Sauer, Frieder
Die farbigen Naturführer: Wasservögel
Mosaik Verlag GmbH, 1982
 Bestellnummer 01161 9
288 stran
německy
 


Johannes Oldenettel
Ziergeflügel halten. Hühner- und Entenvögel
Erscheinungsdatum: 1998
Auflage: 2., überarb. Aufl.
ISBN: 3800173840
168 stran/ barevné fotografie
německy
cena: 25 EUR
 


Todd, Frank S.
Natural History of the Waterfowl
 Ibis Publishing Company, 1996
 ISBN 0-934797-11-0
500 stran/ 750 barevných fotografií
výpravná publikace o 160 druzích kachen,hus,....
anglicky
cena: 80$
 


Todd, Frank S.
Handbook of Waterfowl Identification
Ibis Publishing Company, 1997
 ISBN 0-934797-14-5
104 stran/ 200 barevných fotografií
kapesní atlas 160 druhů kachen, hus,...
anglicky
cena: 20$
 

Malcolm A. Ogilvie,Steve Young
Photographic Handbook of the Wildfowl of the World
Published by New Holland,1999
ISBN: 1853686255
174 stran / 700 barevných fotografií
popis a foto 236 druhů a poddruhů kachen,hus,labutí,...
anglicky
40 US$
 


Simon Tarsnane
Waterfowl - Care, breeding and conservation
ISBN: 888393911
276 stran/barevné fotografie
anglicky
cena: 26.95 US$
 


Richard LeMaster
The Great Gallery of Ducks
 ISBN 0-8117-0706-7
352 stran/ 406 barevných fotografií
anglicky
cena: 60 US$
 


Tricia Veasey
Waterfowl Illustrated
ISBN: 0916838897
296 stran/barevné fotografie
anglicky
cena: 45 US$
 


Dr. Danny Brown
A Guide to Pheasants and Waterfowl
ISBN: 0958710236
248 stran/barevné fotografie
anglicky
cena: 48 US$
 


Loyl Stromberg
Swan Breeding and Management
ISBN: N/A
95 stran/barevné a černobílé fotografie
anglicky
cena: 10.95 US$
 


Rösler, Gerhard
 Die Wildtauben der Erde - Freileben, Haltung und Zucht
2. überarbeitete und erweiterte Auflage
Verlag M.&H. Schaper, 1996
ISBN 3-7944-0184-0
332 stran
německy
cena: 37 EUR
 


Alois Münst, Josef Wolters
 Tauben - Die Arten der Wildtauben
2. erweiterte und überarbeitete Auflage
Verlag Karin Wolters, 1999
 ISBN 3-9801504-9-6
244 stran
německy
cena: 24 EUR
 


David Gibbs, Eustace Barnes and John Cox
Pigeons and Doves
A Guide to the Pigeons and Doves of the World
Pica Press, 2001
 ISBN 1-873403-60-7
615 stran/barevné ilustrace
anglicky
cena: 67 EUR
 


Raethel, Heinz-Sigurd
Wildtauben
Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., 1980
 ISBN 3-8001-7053-1
200 stran
německy
 


 Danny Brown
A guide to ...
Pigeons, Doves & Quail
Item Number: B07
 ISBN: 0646230581
 Published: 1995
184 stran/barevné fotografie
anglicky
cena:33.95 US$
 


Jeff Downing
Diamond Doves: A Guide to Colors &Care
Item Number: B04
 ISBN: N/A
 Published: 1999
32stran/barevné fotografie
anglicky
cena:20.00 US$
 


Jean Delacour
Wild Pigeons and Doves
 ISBN: 0876669682
189stran/barevné ilustrace
anglicky
 


Michael W. Gos
Doves
ISBN: 0866228497
96stran/barevné ilustrace
anglicky
cena:9.95 US$

Handbook of the
 Birds
 of the World
(pouze díly kde se hovoří o bažantech, vodním ptactvu a holoubcích)

Volume 1 - Ostrich to Ducks
Verlag Lynx Edicions, 1992
 ISBN 84-87334-10-5
696 stran/ mnoho barevných fotografií a kreseb
anglicky
cena: 185 $/ 1 díl

Order STRUTHIONIFORMES
Family STRUTHIONIDAE (OSTRICH)
 Family RHEIDAE (RHEAS)
 Family CASUARIIDAE (CASSOWARIES)
 Family DROMAIIDAE (EMU)
 Family APTERYGIDAE (KIWIS)
Order TINAMIFORMES
Family TINAMIDAE (TINAMOUS)
 Order SPHENISCIFORMES
 Family SPHENISCIDAE (PENGUINS)
 Order GAVIIFORMES
 Family GAVIIDAE (DIVERS)
Order PODICIPEDIFORMES
Family PODICIPEDIDAE (GREBES)
Order PROCELLARIIFORMES
 Family DIOMEDEIDAE (ALBATROSSES)
 Family PROCELLARIIDAE (PETRELS AND SHEARWATERS)
Family HYDROBATIDAE (STORM-PETRELS)
Family PELECANOIDIDAE (DIVING-PETRELS)
 Order PELECANIFORMES
 Family PHAETHONTIDAE (TROPICBIRDS)
Family PELECANIDAE (PELICANS)
 Family SULIDAE (GANNETS AND BOOBIES)
 Family PHALACROCORACIDAE (CORMORANTS)
 Family ANHINGIDAE (DARTERS)
 Family FREGATIDAE (FRIGATEBIRDS)
Order CICONIIFORMES
 Family ARDEIDAE (HERONS)
 Family SCOPIDAE (HAMERKOP)
 Family CICONIIDAE (STORKS)
 Family BALAENCIPITIDAE (SHOEBILL)
 Family THRESKIORNITHIDAE (IBISES AND SPOONBILLS)
 Order PHOENICOPTERIFORMES
Family PHOENICOPTERIDAE (FLAMINGOS)
 Order ANSERIFORMES
Family ANHIMIDAE (SCREAMERS)
 Family ANATIDAE (DUCKS, GEESE AND SWANS)


 Volume 2 - New World Vultures to Guineafowl
 Verlag Lynx Edicions, 1994
ISBN 84-87334-15-6
638 stran/mnoho barevných fotografií a kreseb
anglicky
cena: 185 $/ 1 díl
 

 Order FALCONIFORMES
 Family CATHARTIDAE (NEW WORLD VULTURES)
 Family PANDIONIDAE (OSPREY)
 Family ACCIPITRIDAE (HAWKS AND EAGLES)
 Family SAGITTARIIDAE (SECRETARYBIRD)
Family FALCONIDAE (FALCONS AND CARACARAS)
 Order GALLIFORMES
 Family MEGAPODIIDAE (MEGAPODES)
Family CRACIDAE (CHACHALACAS, GUANS AND CURASSOWS)
 Family MELEAGRIDIDAE (TURKEYS)
 Family TETRAONIDAE (GROUSE)
 Family ONONTOPHORIDAE (NEW WORLD QUAILS)
 Family PHASIANIDAE (PHEASANTS  AND PARTRIDGES)
 Family NUMIDIDAE (GUINEAFOWL)
 


Volume 4 - Sandgrouse to Cuckoss
 Verlag Lynx Edicions, 1997
ISBN 84-87334-22-9
674 stran/mnoho barevných fotografií a kreseb
anglicky
cena: 185 $/ 1 díl
 

 Order PTEROCLIFORMES
 Family PTEROCLIDAE (SANDGROUSE)
Order COLUMBIFORMES
 Family COLUMBIDAE (PIGEONS AND DOVES)
Order PSITTACIFORMES
 Family CACATUIDAE (COCKATOOS)
 Family PSITTACIDAE (PARROTS)
Order CUCULIFORMES
Family MUSOPHAGIDAE (TURACOS)
 Family CUCULIDAE (CUCKOOS)
 
 

Firmy zabývající se dovozem zahraniční literatury:


http://www.intes.cz
Slávy Horníka 1021/16a
150 06 Praha 5 - Košíře
 Česká Republika
 tel:+420-2-57215126, +420-2-57216125,
fax:+420-2-57211348, +420-2-57213107
E-MAIL:intes@intes.cz