Největší výstava tohoto druhu v Evropě

EXOTIKA 2017

Výstaviště Lysá nad Labem
25.-29.10. 2017...tento vycpaný lev vítal návštěvníky přímo u vchodu do areálu...
...a ti živí (i když menší) je čekali v hale C...


... a hned vedle lva je jen malá ukázka z díla toho kdo každoročně vyzdobí
celé výstaviště květinami, stromy, keři a dalšími doplňky,
zahradního architekta ing. Vlastimila Šindeláře,
kterého můžete znát i z televizních "receptářů" a podobných naučných pořadů

...ale pokročme dále, nejdříve do haly B,
ve které byla hlavním lákadlem expozice našeho KCHBOVPaH


... a hned zkraje další ukázka umění Vlastíka Šindeláře - ukázkový les s vodopádem


... a v jeho "stínu" náš klubový stánek s možností získat informace a zakoupit klubový kalendář...


...a řady voliér s bažanty mnoha druhů...

...a i ukázka některých ve formě vycpanin...


... i skupina volavek rusovlasých...


... několik druhů křepelů, křepelek, frankolínů,...


...párek ledňáků obrovských...


...a ve velké voliéře cca 20 druhů okrasných kachen, čírek, poláků, husiček, husic a hus...


... v bočních voliérách seriema rudozobá...


...jeřáb panenský...


...tinama přilbová...


...dva mladí pelikáni bílí...

...a kromě nás jste v hale B mohli shlédnout prodejní expozici preparovaných motýlů včetně "líhně"...


...prodejní expozici akvaristiky...
...a tradičně nechyběli ani zástupci Střední školy rybářské z Třeboně......ale přejděme do haly A a to do prvního poschodí...
...a zde kromě bodovací soutěže drobných exotů...
... byl vystaven i největší "špek" celé výstavy, velice vzácná a v ČR poprvé vystavovaná rajka královská...
(omluvte nekvalitní snímek ale přes sklo, bez blesku a z větší vzdálenosti to lépe nešlo)


... v dolním patře haly A byla burza a prodejní stánky všeho druhu (totéž i venku)...

...při přechodu do haly C se Vám naskytl tento pohled...... a zde kromě mnoha druhů papoušků v klecích, voliérách i proletových voliérách...... tukanů rudozobých...
...několika druhů tamarínů......varana stepního...
...byli k vidění i lvi bílé formy...... a malí levharti skvrnití......postranní prostory byly vyplněny stánky vystavovatelů a i prodejců krmiv, chovatelských doplňků,...
...a celá úspěšná akce byla zakončena slavnostním předáním diplomů a pohárů vítězům jednotlivých skupin,...
...kterého se zůčastnil i ředitel výstaviště Mgr. Ondřej Matouš,
který provedl vyhodnocení a zároveň poděkoval všem

kteří se zasloužili o celou akci...


... a totéž provedl i hlavní pořadatel výstavy, předseda KPEPu p.L.Žoha...

...a protože toto vyhodnocení bylo termínově i časově v době kdy na pražském hradě
prezident Zeman vyznamenával své "kamarády" tak jsme i my u příležitosti
úspěšného ukončení 10. jubilejní EXOTIKY předali "medaily za zásluhy"
osobě, která tomu po celých deset roků úspěšně šéfovala,
tj. Láďovi Žohovi...... a skončili jsme s heslem "ať žije EXOTIKA 2018 !!!",
která se bude konat od 24. do 28.10. 2018.


A co říci závěrem...
Nejprve obecně:
...to co tady na pár fotkách vidíte byla jen malá část exponátů,
příště přijeďte a uvidíte mnohem a mnohem víc
a hlavně tam bude zase něco nového, v nově nastylizovaném prostředí,...


A pro členy KCHBOVPaH:
 Zase se potvrdilo to, co píšu každoročně, je nás v klubu kolem 100 členů
ale na přípravu a na dodání výstavních kusů kolem deseti
a výstavu navštíví max. dalších 10 členů...
Víc o tom psát nebudu, přeberte si to sami!


Jaroslav Němec, místopředseda KCHBOVPaH.