Řád: vrubozobí

                                                                       Čeleď: Kachnovití (Anatidae)

                                                                    Podčeleď: Kachny (Anatiae)

                                             Tribus: Pižmovky (Cairinini)
 

                                Rod: Kachnička (Amazonetta)
 
 

  Kachnička rudonohá - Amazonetta brasiliensis                                Rod: Kachnička (Chenonetta)
 
 

  Kachnička hřivnatá - Chenonetta jubata                                Rod: Kachnička (Aix)

  Kachnička karolinská - Aix sponsa

  Kachnička mandarinská - Aix galericulata                                Rod: Kačenka (Nettapus)
 
 

Kachnička hnědoboká - Nettapus auritus

    Kachnička obojková - Nettapus coromandelianus

  Kachnička vlnkovaná - Nettapus pulchellus                                  Rod: Pižmovka (Sarkidiornis)
 
 

  Pižmovka hřebenatá - Sarkidiornis melanotos                                    Rod: Pižmovka (Cairina)
 
 

  Pižmovka velká - Cairina moschata

  Pižmovka bělohlavá - Cairina scutulata

  Pižmovka konžská - Cairina(Pteronetta) hartlaubi                                     Rod: Pižmovka (Plectopterus)
 
 

  Pižmovka ostruhatá - Plectropterus gambensis