Aktuality.Zimní chovatelova "nečinnost"

Zima je pro chovatele bažantů, vodního ptactva,.. děsivým obdobím roku spojené
 s netrpělivým
očekáváním prvního náznaku jara. Pro mnoho z nich je to jediná část roku
kdy nemají vejce v líhni a ani žádná mláďata v odchovnách. Všichni však hledí dopředu
k chovatelskému jaru, které by z jejich pohledu mělo být lepší než ta předchozí
a proto je potřeba se na něj připravit.
K tomu by mělo přispět těchto několik bodů postupu přípravných prací chovatele,
které jsou sestaveny ze zkušeností chovatelů.

Jděte ven a zkontrolujte Vaše odchovny (voliéry).
Ale nestačí se pouze z dálky dívat, chce to postupně vše odzkoušet. Zkontrolujte pletivo, sítě,
podezdívky, podlahy, dveře, okna,elektrické ohradníky.... a všechny zjištěné závady
co nejrychleji odstraňte.

Udělejte inventuru svého chovu.
Potřebujete doplnit své chovné hejno před jarem nebo dokoupit nové druhy?
Udělejte to co nejdříve protože i tak může být pozdě. Mnoho druhů totiž nemusí na jaře
zasednout pokud není v prostředí aklimatizováno, tzn. pokud zde není delší dobu.

Zkontrolujte vnitřní zařízení odchoven
a rozmístěte jej tak aby vyhovovalo na základě zkušeností z minulých let.

Nastartujte ptáky na jejich chovné období.
Mnoho lidí váhá do poslední chvíle s touto přípravou a potom se diví špatné kvalitě a kvantitě
snůšky a odchovů. Pro nastartování můžete použít speciální směsi pro bažanty a kachny
nebo ke standardnímu krmivu přidávat naklíčené obilí, vitamínové a minerální přípravky.

Upřesněte své plány na rozšíření svého zařízení.
Pokud chcete budovat nebo rozšiřovat své chovatelské zařízení, je třeba si udělat plány,
rozpis materiálu a pomalu nakupovat a co nejdříve začít se stavěním.

Reorganizace chovatelského zařízení.
Na základě pozitivních i negativních zkušeností z minulé chovné sezóny je třeba přeorganizovat
vybavení chovatelského zařízení (budky, krmná zařízení,...)
aby si zvířata na toto uspořádání zvykla.

Desinfikujte své chovatelské zařízení
včetně krmítek, napáječek, hnízd, budek, líhní, inkubátorů a elektrických kvočen.
Hlavně se soustřeďte na různá zákoutí, rohy a špatně dostupná místa. Zlikvidujte všechny
bakterie pomocí dostupných desinfekčních prostředků, nepoužívejte pouze vodu.

Vyzkoušejte funkčnost líhní, inkubátorů, ...
Odzkoušejte jejich funkci na několikadenním testovacím provozu. Pokud jsou staršího data výroby,
prohlédněte a odzkoušejte hlavně termostaty a teploměry a případně je vyměňte za nové,
protože závada během líhnutí může znamenat zbytečné ztráty mnoha vajec a mláďat.

Odčervete své ptáky od vnitřních i vnějších parazitů.
Výsledek této akce má velký vliv na kvalitu chovu i množství odchovů.

Zkontrolujte zásoby léčiv.
Vyřaďte léky s prošlou lhůtou a viditelně znehodnocené. Zakupte nové aby byly po ruce
v případě potřeby. Seznam potřebných léčiv si vytvořte sami dle chovaných druhů
nebo se poraďte se zkušenějším chovatelem nebo veterinářem.

Dokupte všechny vyřazené potřebné věci
aby bylo dost času na jejich odzkoušení a umístění.

Vybudujte si tzv. "izolaci".
Pamatujete si z předchozího roku? Bylo potřeba umístit některého ptáka z důvodů nemoci
do odděleného prostoru a nebylo kam. Proto je ideální mít malé "nemocniční" zařízení
(lépe dvě). Zde jsou úkryty, tepelné zdroje,... .Používejte je však pouze pro nemocné ptáky.
Nechávejte je zde do úplného uzdravení aby se nemoc nezanesla mezi ostatní.

Nezapomínejte na sebevzdělávání.
V dlouhých zimních večerech je čas na četbu literatury a časopisů s chovatelskou tématikou.
A také diskuse se zkušenějšími chovateli Vám může hodně pomoci.

Zamyslete se, zda jste udělali vše podle tohoto návodu
a zda nemáte své specifické problémy,které je také třeba urychleně řešit.

                                                                                            Jaroslav Němec

                                                                                              http://j-n.wz.cz//